CZ | EN | DE
257 311 918
 
 

Strategie a vize v oblasti servisu výpočetní techniky

Naše Vize je formulována větou "Umožnit malým a středním podnikům, aby se mohly plně věnovat podnikatelské činnosti, nikoliv řešení problémů s počítači." Zajišťujeme komplexní servis hardware a software s reakční dobou do čtyř hodin za cenově výhodných podmínek.

Důvody, proč si vybrat jako partnera v IT právě nás, jsou formulovány v naší strategii servisu:

 • Cenová dostupnost.
  Naše vize je, aby si každá malá a střední firma mohla dovolit kvalitní servisní služby obdobné kvality, jako největší firmy.

 • Garance funkčnosti celku.
  Počítače a programy musí fungovat jako celek, není úkolem zákazníka zjišťovat, zda za nefunkčnost může hardware nebo software.

 • Rychlost.
  Rychlé odstranění závady je v dnešním konkurenčním prostředí nutností pro přežití. I krátká doba nefunkčnosti IT může znamenat ztrátu zákazníků, tržeb a zisku. Naši technici mají při servisním zásahu k dispozici příruční sklad náhradních dílů a při poruše kritických komponent zapůjčují naše zařízení. Vy nemusíte dlouze čekat na vyřešení opravy a Vaše firma dále funguje i po dobu opravy zařízení. • Jeden kontaktní bod.
  Hlášení závad na jedno místo, formou telefonní hot-line, webové rozhraní, e-mailový hot-line. Zákazník nemusí „shánět“ pracovníka, který vyřeší jeho problém, zákazník pouze hlásí závadu. • Zastupitelnost a sdílení znalostí.
  Zákazník nemůže záviset na jednom člověku, byť sebedokonalejším. Základem servisní činnosti je centrální správa a sdílení znalostí techniků a automatizace pomocí integrovaného informačního systému. Každý technik zná servisní historii a poruchovost zařízení, technici jsou zastupitelní, provádíme analýzu příčin poruch.

 • Lepší využití IT.
  Přínos IT je dán způsobem využití, nikoliv počtem "krabic", které jsou ve firmě instalovány. Nesnažíme se za každou cenu dodat nové počítače a programy, ale usilujeme o využití stávajícího vybavení na 100%.

 • Konzervativnost ve spojení s flexibilitou.
  Nepovažujeme Vaši síť za vývojovou laboratoř, nýbrž za nástroj k dosažení Vašich podnikatelských cílů. Proto se nesnažíme instalovat vždy "to nejnovější". U zákazníka instalujeme až praxí ověřené programy a nástroje. Jsme flexibilní ve snaze vyjít vstříc požadavkům zákazníka. Možné jsou různé formy spolupráce.

 • Aktivní správa IT prostředků zákazníka.
  Bez kvalitní informační podpory nelze zajistit kvalitní servis. Elektronicky evidujeme přehled provedených zásahů, zařízení a konfiguraci zákazníka, historii zásahů. On-line dohlížíme nad provozem sítě zákazníka, optimalizaci výkonu sítě (předcházení problémů, minimalizace nutnosti řešení urgentních servisních případů). 

Created by Artex IS, s.r.o 2018